Utleie, lagerstyring og fakturering satt i system

Bestill uforpliktende demo

Bransjens mest moderne og effektive utleieløsning

Onlet er utviklet på den nyeste web-teknologien fra Microsoft. Løsningen er skreddersydd for bedrifter som leier ut maskiner og utstyr, både internt og eksternt.

Ønsker du en enklere utleiehverdag?

 • Effektive prosesser og rask responstid
 • Informative oversiktsbilder
 • Høy skalerbarhet og fleksible moduler
 • Tilgangsstyring av brukere / brukergrupper
 • Plattformuavhengighet

Bestill uforpliktende demo

Tilbud-, ordre- og fakturabehandling

 • Dynamiske prismatriser
 • Effektiv tilbud- og ordrehåndtering
 • Fleksibel håndtering av kunde- og prosjektrabatter
 • Oversiktlig samle-fakturering pr. kunde og/eller kundeprosjekt
 • Integrasjon til økonomi/regnskap

Ta ansvar på lageret ditt

 • Høy skalerbarhet i forhold til avdeling-/lagerstruktur
 • Håndtering av unike produkter og mengdeutstyr
 • Salg av utstyr og materiell

Bestill uforpliktende demo

Full kontroll på vedlikehold & service

Effektivt utføre årskontroller og timetellerservice, basert på fleksible sjekklister og integrasjon til gps-leverandør.

Teknisk informasjon

Standard funksjonalitet
 • Hovedbilder
  • Effektiv ordreoversikt
  • Grafisk visning av unike produkter
  • Tidsbasert presentasjon av varelager
  • Effektiv oppfølging av tilbud, ordre og produkter
 • Statushåndtering av tilbudsprosess
 • Statushåndtering av utlån-/utleieprosess
 • Håndtering av salgsprodukter og utrangeringssalg
 • Pakkseddel, returseddel og skadeskjema
 • Kontaktregister
  • Kontaktpersoner
  • Kundeprosjekt
  • Kunderabatter
 • Fleksibel gruppestruktur
 • Produktregister
  • Egeneide og innleide produkter
  • Unike produkter
  • Mengdeprodukter
  • Personell
  • Tjenester
  • Produktsett / produktrelasjoner
 • Avansert prisregister for leie, salg og erstatning
  • Dag- og døgnpriser
  • Variable trinnpriser (mengde og tid)
 • Effektiv fakturering (modul)
  • Direktefakturering
  • Periodisk ordrefakturering
  • Periodisk samlefakturering
  • Periodisk prosjektfakturering
 •  Innstillinger
  • Firma / Avdeling / Lager / Brukere
  • Flere avdelinger (Modul)
  • Flere firma i konsern (Modul)
 • Forsikringshåndtering
 • Bevegelige helligdager
 • Tilgangsmaler og rettighetsstyring
 • Dokument og bildearkiv
 • Prosjekthåndtering
  • Internprosjekter
  • Kundeprosjekter
  • Fellesprosjekter
 • E-postløsning
  • Ordre og faktura
  • Dokumenter og vedlegg
 • Språkhåndtering
 • Rapportgenerator
  • Standardrapporter og formularer
  • Egendefinerte rapporter og formularer
Moduler
 • Fakturering
 • Service & Vedlikehold
 • GPS-integrasjon
  • Aut. oppdatering av timeteller
  • Adresse og plassering på Google Maps
 • Konsern
  • Flere selskap i samme database
  • Flere avdelinger og lagre per selskap
  • Sentralt vedlikehold av fellesregistre
 • Kundeportal
Prinsipper
 • Skalerbar i forhold til organisasjonsstruktur og omfang
 • Funksjoner for utleie og salg av mengdeprodukter, unike produkter, tjenester og produktsett
 • Håndterer både interne og eksterne tilbud/ordre, samt periodisk samlefakturering og prosjektfakturering
 • Plattformuavhengig og fleksibel løsning som sikrer effektive integrasjoner mot 3. partsløsninger
 • Modulbasert løsning som videreutvikles i forhold til krav og behov. Inneholder blant annet komplett varelagerstyring og vedlikehold/service-modul
 • Tilpasset nasjonale og internasjonale markeder
Bransjer
 • Bygg-, vei- og anlegg
 • Containerutleie
 • Generell utleie og ressursstyring av unike produkter
 • Generell utleie og ressursstyring av mengdeprodukter
 • Lift-, maskin- og truckutleie
 • Maskin- og landskapsentreprenører
 • Stillasutleie
 • Verktøyutleie
Referanser
Teknologi

Moderne og fremtidsrettet teknologi fra Microsoft

 • ASP.Net/C#/MVC
 • HTML 5/CSS 3
 • .NET Core2
 • MSSQL Server

KUNDER SIER:

Besøksadresse
Kjøita 25, 3. etg.
4630 Kristiansand


Kontaktinformasjon
Telefon: (+47) 380 90 000
E-post: post@intershare.no

Postadresse
Kjøita 25,
4630 Kristiansand,
Norway

Foretaksregisteret
983 446 590 MVA