Utleie av utstyr for rystelse og vibrasjonsmåling

ProTech Consult AS har inngått avtale for Silverstep. Programmet skal brukes til å følge opp utleie av utstyr til vibrasjonsmåling og bygningsbesiktigelse. Etterspørselen etter denne typen utstyr har vært økende de siste årene, med et større fokus på dokumentasjon innenfor gjeldende lover og regler. Vår nye kunde har hatt et økende volum, som nå krever bedre oversikt og kontroll over utleieobjektene. Med Silverstep, har gutta i ProTech det aller beste verktøyet for videre vekst.