Silverstep service & vedlikeholdsmodul

Silversteps modul for Service & vedlikehold ble lansert i starten av november. Modulen har full logistikkhåndtering for vedlikeholdsmateriellet, innebygd klargjøringsfunksjon, effektiv mottakskontroll og integrert faktureringsrutine. Tett dialog med dyktig servicepersonell hos våre kunder, har resultert i enda et konkurransefortrinn for våre Silverstep kunder. Dersom dette høre spennende ut, ta kontakt for ytterligere informasjon og demo av løsningen.