Silverstep service & vedlikeholdsmodul

Silversteps modul for Service & vedlikehold ble lansert i starten av november. Modulen har full logistikkhåndtering for vedlikeholdsmateriellet, innebygd klargjøringsfunksjon, effektiv mottakskontroll og integrert faktureringsrutine. Tett dialog med dyktig servicepersonell hos våre kunder, har resultert i enda et konkurransefortrinn for våre Silverstep kunder. Dersom dette høre spennende ut, ta kontakt for ytterligere informasjon og demo av løsningen.

Besøksadresse
Kjøita 25, 3. etg.
4630 Kristiansand


Kontaktinformasjon
Telefon: (+47) 380 90 000
E-post: post@intershare.no

Postadresse
Kjøita 25,
4630 Kristiansand,
Norway

Foretaksregisteret
983 446 590 MVA