Tjenester

I tillegg til salg av programmene Silverstep, Winlet, Wincar og Winmarin, tilbyr Intershare andre tjenester som:

Support: Eget supportsenter som bistår om man har behov for hjelp i bruken av våre løsninger. Les mer…

Sentral-drift: Et økende antall utleiebedrifter velger å outsource drift av programvare. Intershare tilbyr sentral drift fra profesjonelt driftssenter i Kristiansand. Fordelen ved å plassere din løsning i vårt driftsmiljø er blant annet:

 • Forutsigbare IT kostnader
 • Backup flere ganger om dagen
 • Trygg og profesjonell drift
 • Optimal tilgjengelighet, med pålogging fra pc med internettilgang
 • Mindre behov for eksterne konsulenter
 • Automatisk oppdatering av nye programversjoner
 • Mindre problemer ved brann, tyveri, sabotasje m.m.
 • Mer tid til å fokusere på egne produkter og tjenester

* Silverstep tilbys kun fra Intershare sitt driftssenter

Konsulent: I tilknytning til våre programmer tilbys flere former for konsulentbistand:

 • Brukerkurs
 • Installasjon og oppsett av system i driftsmiljø (ikke Silverstep)
 • Assistanse ved igangsetting
 • Analyseoppdrag
 • Kundetilpasning av utleieløsningene
 • Prosjekter for integrasjon mot andre systemer