Pluss Truck har signert for Onlet

Pluss Truck Sales & Rental sikrer topp materiell uten å binde opp kapital med den risikoen det medfører. Med fast døgn- eller månedsbeløp er du sikret forutsigbare kostnader skreddersydd til behovet. Selskapets leietilbud omfatter:

  • Trekkvogner
  • Krokbiler
  • Hengere
  • Kranbiler
  • Containerbiler
  • Skapbiler
  • Dumpere

Med Onlet som utleiesystem og den svært effektive bompasseringsmodulen vil Pluss Truck Sales & Rental ha de aller beste forutsetningene for å drive effektiv utleie i tiden fremover. Fakturabilag og kundefordringer overføres til Visma Global for betalingsoppfølging og reskontro. Onlet teamet takker for tilliten og ser frem til å starte samarbeidet.

Rental Group ekspanderer i Sverige

Med over 750 maskiner mellom 25 og 110 tonn har Rental Group Nordens største flåte av tunge anleggsmaskiner og tunnelutstyr. Konsernet er også markedets største leverandør av elektriske anleggsmaskiner. Rental Group er etablert i Sverige og Norge og kan levere komplette løsninger for alle typer byggeprosjekter. Med satsningen på Onlet også i Sverige, får konsernet utnyttet den etablerte samhandlingen med Business Central og andre systemer. Onlet teamet takker for tillitten og ser frem til å jobbe med RG Machine Rental AB.

Entreprenørselskapet Bjelland gikk for Onlet

Bjelland fokuserer på verdiskapning, engasjement, eierskap og gjennomføringskraft i prosjektene sine. Selskapet sier selv på sine hjemmesider at de på best mulig måte skal bidra til at neste generasjon ikke har mer begrensinger en nåværende generasjon. Med Onlet som internleiesystem vil selskapet ha de beste forutsetninger for å benytte eget utstyr både effektivt og bærekraftig i prosjektene. Ved oppstart inngår samspill med Visma Global og posisjonsdata fra GPS leverandør.

Trafikkdrift starter med Onlet

Trafikkdrift er totalleverandør av tjenester og produkter for arbeid i trafikkerte miljøer. Den overordnede målsetningen er å tilby kostnadseffektive løsninger som sikrer trygg og rasjonell drift. Onlet vil ivareta logistikk, ordrebehandling og faktureringen av skilt og utstyr på utleie.  Oversikt over hvilke andre i denne bransjen som benytter Onlet som utleiesystem, finner du på denne linken.

Offshore Rental & Support starter med Onlet

Offshore Rental & Support leverer et bredt spekter av utstyr til industrien – offshore så vel som onshore operasjoner. Hydrauliske kraftaggregater, slop/holdetanker med røreverk og dampspiral, hydrauliske og luftdrevne pumper, væskemanifolder og slanger er noe av utstyret som tilbys kundene. Selskapet har også betydelig erfaring med vedlikehold på utstyr som brukes under brønnintervensjon og brønntesting som portventiler, strupemanifold, overflatestrømningshode og fleksible slanger. I tillegg leveres utstyrsservice og intern trykktesting.

Teamet har lang erfaring fra brønntesting, brønnintervensjon og kveilrør som planleggee i nært samarbeid med kundene for å oppnå best mulige løsninger for prosjektene. Kundene som betjenes befinner seg i Norge, Storbritannia, Danmark og Nederland.

Med valget av Onlet som utleiesystem, får selskapet de beste forutsetninger for å holde oversikt over leieproduktene og oppfølgingen av disse. Allerede fra starten av inngår Onlets integrerte vedlikeholdsmodul og Onlets moduler for leveranse og mottak. Vi ser frem til å jobbe med dette spennende selskapet.

IKM Subsea har signert for Onlet

IKM Subsea er en uavhengig ROV og subsea operatør. Selskapet er den i bransjen med lengst erfaring og var den første operatøren som demonstrerte en vellykket merittliste innen utvikling og bruk av elektriske WROV-er. Denne erfaringen har vært grunnleggende for å plassere IKM Subsea i forkant i ROV-bransjen. Med rundt 250 ansatte og mer enn 25 ROV-systemer er vi i dag en av de ledende ROV-operatørene i verden. Selskapets mål er økt operasjonell effektivitet, reduserte kostnader og karbonavtrykk.

Med anskaffelsen av Onlet som kvalitetssikringssystem for utleievirksomheten får selskapet full oversikt over leieproduktene, utleieordrene, faktureringen og sjekklister ved leveranse og mottak. IKM Subsea starter med vedlikeholdsmodulen og Onlets App’er for mottak og leveranse fra første dag.

Vi takker for tillitten og ser frem til å jobbe med enda et selskap fra offshorebransjen.

Albjerk Bilutleie starter med Wincar

Albjerk Bilutleie starter med Wincar som administrasjonssystem for bilutleievirksomheten. Ved oppstart skal det være samhandling med Tripletex økonomisystem og bompasseringer fra Fremtind Service. Det planlegges for aktivering av Wincars webbookingsløsning så snart som mulig etter innfasing av basisfunksjonaliteten i Wincar.

Onlet og Kollektio er nå integrert

Onlet er et plattformuavhengig utleiesystem som ble lansert for den danske maskinutleiebransjen i 2022. Samarbeidet med Kollektio startet da Vesthimmerlands Materieludlejning signerte Onlet aksessavtale med Intershare og hadde et sterkt ønske om å benytte denne leverandøren sammen med Onlet. Onlets funksjoner for å vise posisjonsdata, innhente timetellerverdier og fakturering av overforbruk støttes nå av data fra Kollektio. Dersom du har spørsmål om dette kan være noe for deg, ta kontakt med oss på (+47) 380 90 000.

Stjern Entreprenør har signert for Onlet

For å få bedre oversikt over internleievirksomheten i Stjern Entreprenør har selskapet nå signert Onlet aksessavtale. Med Onlet som internleiesystem vil Business Central få løpende grunnlagsinformasjon for fakturering av prosjektene. I tillegg til den unike oversiktligheten, effektiv ressursstyring, enkel prosjektfakturering og eksport til Business Central, skal Stjern Entreprenør nå i første omgang ta i bruk vedlikeholdsmodulen og App’ene for leveranse- og mottak. Dette er en spennende avtale som ytterligere styrker Onlets gode posisjon i entreprenør- og utleiebransjen i Trøndelag fylke. Se referanseoversikt på denne linken.

Geir Vatnebryn starter med Onlet

Med anskaffelsen av Onlet får Geir Vatnebryn AS de beste forutsetninger for drive effektiv utleie og serviceoppfølging for selskapets utleiemaskiner. Flåten teller 80 enheter og består av gravemaskiner, dumpere, hjullastere, valser og dozere. Intershare takker for tillitten og håper at også dette selskapet får en oversiktlig og effektiv hverdag med Onlet.

Besøksadresse
Kjøita 25, 3. etg.
4630 Kristiansand


Kontaktinformasjon
Telefon: (+47) 380 90 000
E-post: post@intershare.no

Postadresse
Kjøita 25,
4630 Kristiansand,
Norway

Foretaksregisteret
926 724 991 MVA